ชื่อว่าศิลปะวิทยา ดีทั้งนั้น

ชื่อว่าศิลปะวิทยา ดีทั้งนั้น

สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อ่านว่า สาธุ โข สิปปะกัง นามะ

เพิ่มเพื่อน