สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด

สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด

สพฺพํ สุตมธีเยถ อ่านว่า สัพพัง สุตะมะธีเยถะ

เพิ่มเพื่อน