ความโกรธ ย่อมก่อความพินาศ

ความโกรธ ย่อมก่อความพินาศ

อนตฺกชนโน โกโธ อ่านว่า อนัตกะชะนะโน โกโธ

เพิ่มเพื่อน