ทุกๆ คน ย่อมรักชีวิตตน

ทุกๆ คน ย่อมรักชีวิตตน

สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ อ่านว่า สับเพสัง ชีวิตัง ปิยัง

เพิ่มเพื่อน