มิตรหน่ายแหนง เพราะเอ่ยขอในกาลไม่ควร

มิตรหน่ายแหนง เพราะเอ่ยขอในกาลไม่ควร

อกาเลน ยาจนาย จ อ่านว่า อะกาเลนะ ยาจะนายะ จะ

เพิ่มเพื่อน