อายุของคน สิ้นไปตามคืนและวัน

อายุของคน สิ้นไปตามคืนและวัน

วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย อ่านว่า วโย รัตตินทิวักขะโย

เพิ่มเพื่อน