ควรคบกับคนที่ยินดีคบด้วย

ควรคบกับคนที่ยินดีคบด้วย

ภเช ภชนฺตํ ปุริสํ อ่านว่า ภะเช ภะชันตัง ปุริสัง

เพิ่มเพื่อน