คนไม่ยินดีคบ ก็อย่าคบหา

คนไม่ยินดีคบ ก็อย่าคบหา

อภชนฺตํ น ภชฺชเย อ่านว่า อะภะชันตัง นะ ภัชชะเย

เพิ่มเพื่อน