เวลาที่เป็นประโยชน์ นั่นแหล่ะคือ ฤกษ์ดี

เวลาที่เป็นประโยชน์ นั่นแหล่ะคือ ฤกษ์ดี

อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ อ่านว่า อัดโถ อัดถัดสะ นักขัดตัง

เพิ่มเพื่อน