ตนเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตน

ตนเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตน

อตฺตา หิ อตฺตโน คติ อ่านว่า อัตตา หิ อัตตะโน คติ

เพิ่มเพื่อน