แม้คนโง่จะมียศ ก็ตกเป็นทาสของคนมีปัญญา

แม้คนโง่จะมียศ ก็ตกเป็นทาสของคนมีปัญญา

ทาโส ปญฺญสฺส ยสสฺสิ พาโล อ่านว่า ทาโส ปัญญัสสะ ยะสัสสิ พาโล

เพิ่มเพื่อน