ไม่ควรพูดลับหลัง

ไม่ควรพูดลับหลัง

รโห วาทํ น ภาเสยฺย อ่านว่า ระโห วาทัง นะ พาเสยยะ

เพิ่มเพื่อน