มีหมู่ญาติมากมาย นั่นแหล่ะดี

มีหมู่ญาติมากมาย นั่นแหล่ะดี

สาธุ สมฺพหุลา ญาตี อ่านว่า สาธุ สัมพะหุลา ญาตี

เพิ่มเพื่อน