จงเอาสติ ตามรักษาจิตของตน

จงเอาสติ ตามรักษาจิตของตน

สจิตฺตมนุรกฺเข สติยา อ่านว่า สะจิตตะมะนุรักเข สะติยา

เพิ่มเพื่อน