การที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำง่าย

การที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำง่าย

สุกรานิ อสาธูนิ อหิตานิ อ่านว่า สุกะรานิ อะสาธูนิ อะหิตานิ

เพิ่มเพื่อน