พึงขวนขวาย ในเป้าหมายของตน

พึงขวนขวาย ในเป้าหมายของตน

สทตฺถปสุโต สิยา อ่านว่า สะทัตถะปะสุโต สิยา

เพิ่มเพื่อน