ผู้มีความโกรธครอบงำ ย่อมห่างไกลจากกุศล

ผู้มีความโกรธครอบงำ ย่อมห่างไกลจากกุศล

โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ อ่านว่า โกทาภิภูโต กุสะลัง ชะหาติ

เพิ่มเพื่อน