บาป ไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำ

บาป ไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำ

นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต อ่านว่า นัตถิ ปาปัง อกุบพะโต

เพิ่มเพื่อน