คนเราจะเลว เพราะการกระทำ

คนเราจะเลว เพราะการกระทำ

กมฺมุนา วสโล โหติ อ่านว่า กัมมุนา วะสะโล โหติ

เพิ่มเพื่อน