ระมัดระวังใจ เป็นความดี

ระมัดระวังใจ เป็นความดี

มนสา สํวโร สาธุ อ่านว่า มะนะสา สังวะโร สาธุ

เพิ่มเพื่อน