ระมัดระวังวาจา เป็นความดี

ระมัดระวังวาจา เป็นความดี

วาจาย สํวโร สาธุ อ่านว่า วาจายะ สังวะโร สาธุ

เพิ่มเพื่อน