ระมัดระวังกาย เป็นความดี

ระมัดระวังกาย เป็นความดี

กาเยน สํวโร สาธุ อ่านว่า กาเยนะ สังวะโร สาธุ

เพิ่มเพื่อน