ควรรักษาตนเองให้ดี

ควรรักษาตนเองให้ดี

รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ อ่านว่า รักเขยยะ นัง สุรักขิตัง

เพิ่มเพื่อน