ผู้อิ่มในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข

ผู้อิ่มในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข

ธมฺมปีติ สุขํ เสติ อ่านว่า ธัมมะปีติ สุขัง เสติ

เพิ่มเพื่อน