พึงทำหน้าที่ให้สุจริต

พึงทำหน้าที่ให้สุจริต

ธมฺมํ จเร สุจริตํ อ่านว่า ทัมมัง จะเร สุจะริตัง

เพิ่มเพื่อน