มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร อ่านว่า มาตา มิดตัง สะเก ฆะเร

เพิ่มเพื่อน