คนมีปัญญา ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ

คนมีปัญญา ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ

นยํ นยติ เมธาวี อ่านว่า นะยัง นะยะติ เมธาวี

เพิ่มเพื่อน