เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า

เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อ่านว่า อะโมคัง ทิวะสัง กะยิรา

เพิ่มเพื่อน