คนพาลมักเห็นผิดเป็นชอบ

คนพาลมักเห็นผิดเป็นชอบ

ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ อ่านว่า ทุนนะโย เสยยะโส โหติ

เพิ่มเพื่อน