คนตรง พูดไม่คลาดจากความจริง

คนตรง พูดไม่คลาดจากความจริง

น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ อ่านว่า นะ อุชุภูตา วิตถัง ภะนันติ

เพิ่มเพื่อน