ความผิดของคนอื่น เห็นง่าย

ความผิดของคนอื่น เห็นง่าย

สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อ่านว่า สุทัสสัง วัชชะมัญเญสัง

เพิ่มเพื่อน