คนพาล มักชักนำในทางผิด

คนพาล มักชักนำในทางผิด

อนยํ นยติ ทุมฺเมโธ อ่านว่า อะนะยัง นะยะติ ทุมเมโท

เพิ่มเพื่อน