การชอบมั่วสุม นั่นเป็นทางแห่งความเสื่อม

การชอบมั่วสุม นั่นเป็นทางแห่งความเสื่อม

สภาสีลี ตํ ปราภวโต มุขํ อ่านว่า สภาสีลี ตัง ปะราภะวะโต มุขัง

เพิ่มเพื่อน