การชอบนอน นั่นคือทางแห่งความเสื่อม

การชอบนอน นั่นคือทางแห่งความเสื่อม

นิทฺทาสีลี ปราภวโต มุขํ อ่านว่า นิททาสีลี ปะราภะวะโต มุขัง

เพิ่มเพื่อน