ความตระหนี่ เป็นมลทินของผู้ให้

ความตระหนี่ เป็นมลทินของผู้ให้

มจฺเฉรํ ททโต มลํ อ่านว่า มัจเฉรัง ทะทะโต มะลัง

เพิ่มเพื่อน