กลิ่นของศีล ยอดเยี่ยมที่สุด

กลิ่นของศีล ยอดเยี่ยมที่สุด

สีลคนฺโธ อนุตฺตโร อ่านว่า สีละคันโธ อนุตตะโร

เพิ่มเพื่อน