คนตระหนี่ ไปสวรรค์ไม่ได้เลย

คนตระหนี่ ไปสวรรค์ไม่ได้เลย

น กทริยา เทวโลกํ วชนฺติ อ่านว่า นะ กะทะริยา เทวะโลกัง วะชันติ

เพิ่มเพื่อน