พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์

พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์

ตสฺมา สีลํ วิโสธเย อ่านว่า ตัด สะหมา สีลัง วิโสธะเย

เพิ่มเพื่อน