คนเกียจคร้าน ย่อมไม่ประสบสุข

คนเกียจคร้าน ย่อมไม่ประสบสุข

นาลโส วินฺทเต สุขํ อ่านว่า นาละโส วินทะเต สุขัง

เพิ่มเพื่อน