ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้

ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้

สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา อ่านว่า สุขา สัทธา ปะติดฐิตา

เพิ่มเพื่อน