สติ ทำให้ตื่นอยู่ในโลก

สติ ทำให้ตื่นอยู่ในโลก

สติ โลกสฺมิ ชาคโร อ่านว่า สติ โลกัสมิ ชาคะโร

เพิ่มเพื่อน