คนที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่าง หาได้ยาก

คนที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่าง หาได้ยาก

ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน อ่านว่า ทุนละโพ อังคะสัมปันโน

เพิ่มเพื่อน