ควรรักษาตนไว้ให้ดี

ควรรักษาตนไว้ให้ดี

รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ อ่านว่า รักเขยยะ นัง สุรักขิตัง

เพิ่มเพื่อน