ตนนั่นแหล่ะ เป็นที่รักอย่างยิ่ง

ตนนั่นแหล่ะ เป็นที่รักอย่างยิ่ง

อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย อ่านว่า อัตตา หิ ปะระมัง ปิโย

เพิ่มเพื่อน