ชนะตนนั่นแหล่ะ ดีกว่า

ชนะตนนั่นแหล่ะ ดีกว่า

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย อ่านว่า อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย

เพิ่มเพื่อน