เป็นที่รู้กันว่า ตนนี่แหล่ะฝึกได้ยาก

เป็นที่รู้กันว่า ตนนี่แหล่ะฝึกได้ยาก

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม อ่านว่า อัตตา หิ กิระ ทุดทะโม

เพิ่มเพื่อน