เป็นคน ไม่ควรลืมตน

เป็นคน ไม่ควรลืมตน

อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย อ่านว่า อัตตานัง นาติวัดเตยยะ

เพิ่มเพื่อน