ฝึกตนได้แล้ว จึงควรฝึกคนอื่น

ฝึกตนได้แล้ว จึงควรฝึกคนอื่น

สุทนฺโต วต ทเมถ อ่านว่า สุทันโต วะตะ ทะเมถะ

เพิ่มเพื่อน