คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย

คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย

สจฺจํ เว อมตา วาจา อ่านว่า สัจจัง เว อะมะตา วาจา

เพิ่มเพื่อน