การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลของชีวิต

การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลของชีวิต

ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน